• Хөдөлгөөн гэж юу вэ,
  хөдөлгөөний ач холбогдол

  Бүх насны хүмүүс өөрийн амьдрах хугацаандаа тогтмол биеийн хөдөлгөөн хийж байдаг. Хөдөлгөөн нь хүний амьдралын маш...

 • Хөдөлгөөн гэж юу вэ,
  хөдөлгөөний ач холбогдол

  Бүх насны хүмүүс өөрийн амьдрах хугацаандаа тогтмол биеийн хөдөлгөөн хийж байдаг. Хөдөлгөөн нь хүний амьдралын маш...

 • Хөдөлгөөн гэж юу вэ,
  хөдөлгөөний ач холбогдол

  Бүх насны хүмүүс өөрийн амьдрах хугацаандаа тогтмол биеийн хөдөлгөөн хийж байдаг. Хөдөлгөөн нь хүний амьдралын маш...

 • Хөдөлгөөн гэж юу вэ,
  хөдөлгөөний ач холбогдол

  Бүх насны хүмүүс өөрийн амьдрах хугацаандаа тогтмол биеийн хөдөлгөөн хийж байдаг. Хөдөлгөөн нь хүний амьдралын маш...

Хурал, семинарын мэдээлэл

Календар

8-р сар 2016
НЯДАМЯЛХПҮБАБЯ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Өнөөдөр болох үйл явдал

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC