БА5 тендерийн нээлтийн тэмдэглэл

Ховд аймгийн бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын засварын ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн нээлтийн тэмдэглэл:

http://hsdp.org/public/f/Record_of_Bid_Opening_and_Attendance_sheet_for_bid_CW5.pdf

2018-03-15

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC