ТУХ-ны хурал

ЭМСХХ-4, 4+, 5 Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн Удирдах хорооны хурал 2018 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр 14:00 цагт болов. Тус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. 

  • Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн загвар
  • Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн (ЦССҮТ) олон улсын итгэмжлэл авах бэлтгэл ажлыг явц 
  • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар (ЭТҮХХ)-ыг илрүүлэх идэвхитэй тандалтыг өргөжүүлэх талаарх ажлын хэсгийн шийдвэр 
  • ЭМСХХ-4, 4+ ба ЭМСХХ-5 төслийн 2017 оны жилийн ажлын тайлан 
  • ЭМСХХ-4, 4+ ба ЭМСХХ-5 төслийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөө
2018-02-08

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC