"ЦУС СЭЛБЭЛТИЙН ҮЕД ХИЙГДЭХ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

“Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5” төслийн Цусны аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүний хүрээнд "ЦУС СЭЛБЭЛТИЙН ҮЕД ХИЙГДЭХ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ” сэдэвт сургалт ЦССҮТ-д боллоо. Сургалтад Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг 2,3 шатны эмнэлэг, амаржих газруудын лабораторийн эмч хамрагдлаа.

Оролцогчидад  аюулгүй цус  сэлбэлтийн талаарх  мэдлэг  олгож,  цус сэлбэлтийн өмнө хийгдэх шинжилгээний арга аргачлалыг сургаж, хандлага, дадлыг сайжруулснаар цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг эмнэлгүүдэд төлөвшүүлэх болно.

2016-12-09

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC